Ryhmien toiminta

Syksy 2022 – kevät 2023 kolovuorot

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai
17.30-19.00

Tiikerihiiret

(2012 syntyneet)

17.45-19.15

Lumipallomaan kissakuntalaiset

(2014 syntyneet)

17.30-19.00

Uudet sudenpennut

(2015 syntyneet)

19.00-20.30

Tarpojat

(2010 -> syntyneet)

18.30-20.00

Suomalaiset Tartsan Parsat

(2011 syntyneet)

18.30-20.00

Ensimmäiset vuoden seikkailijat

(2012 syntyneet)

Sudenpennut

Sudenpennut ovat 7-10 -vuotiaita partiolaisia, joita johtaa aikuinen laumanjohtaja eli akela. Sudenpentulaumassa on 10-20 jäsentä. Sudenpentujen ohjelma koostuu viikkotoiminnasta jossa suoritetaan jälkiä ja askelia, sekä lippukunnan yhteisiin tapahtumiin osallistumisesta.

Seikkailijat

Seikkailijat ovat 10-12 -vuotiaita partiolaisia, jotka muodostavat 10-15 henkilön seikkailijajoukkueen. Joukkueen johtajana toimii sampo. Seikkailijoiden ohjelma koostuu viikkotoiminnasta ja joukkueen omista retkistä, sekä lippukunnan yhteisiin tapahtumiin osallistumisesta. Seikkailijat suorittavat taitomerkkejä ja ilmansuuntia. Seikkailijat voivat halutessaan osallistua myös alueen tai Uudenmaan partiopiirin tapahtumiin, jotka on suunnattu seikkailijoille.

Seikkailijoiden ikäkausivastaavana toimii Jenni Rytivuori

Tarpojat

Tarpojat ovat 12-15 -vuotiaita partiolaisia jotka muodostavat 4-12 hengen tarpojavartion. Tarpojavartiota johtaa samoaja- tai vaeltajaikäinen johtaja tai johtajapari aikuisen luotsin tuella. Tarpojien ohjelma koostuu viikkokokoontumisista, omista retkistä, lippukunnan yhteisiin tapahtumiin osallistumisista sekä alueen, piirin ja Suomen Partiolaisten yhteisistä tapahtumista. Tarpojaohjelma on jaettu neljään tarppoon, jotka koostuvat eri aktiviteeteistä ja huipentuvat majakkaan.

Tarpojaluotseina toimivat Simo Kauppila ja Minttu Palokangas

Samoajat

Samoajat ovat 15 – 17 -vuotiaita partiolaisia, jotka toimivat 4-12 hengen vartioissa. Vartioissa toimii vertaisjohtajuus, eli vartiota johtaa vuorotellen yksi ryhmän jäsenistä aikuisen luotsin tuella, ja ryhmä tekee yhdessä päätöksiä omasta toiminnastaan. Samoajaohjelma koostuu viikkotoiminnasta, retkistä ja lippukunnan, alueen, piirin ja SP:n tapahtumiin osallistumista. Samoajien aktiviteetteja kutsutaan taskuiksi. Niiden lisäksi samoajien toimintaan kuuluu muun muassa Ryhmänohjaajakoulutus eli ROK, jonka käymisen jälkeen samoajia kannustetaan tarpojaryhmän vetämiseen.

Vaeltajat

Vaeltajat ovat 18–22 -vuotiaita partiolaisia. Vaeltajaohjelma on monimuotoista, ja jokainen vaeltaja voi itse valita erilaisista aktiviteettikokonaisuuksista itseään kiinnostavia aktiviteetteja. Ohjelma voi sisältää esimerkiksi viikkotoimintaa, retkiä, leirejä, jonkin partiopestin hoitamista tai lippukunnan, alueen, piirin, SP:n, maailmanjärjestön tai muiden kansallisten partiojärjestöjen toimintaan osallistumista.

Samoaja- ja vaeltajaikäkausivastaavana toimii Veronika Pesonen

Aikuiset

Partiossa aikuiset (yli 22-v.) toimivat ensisijaisesti partiotoiminnan mahdollistajina, toimien vapaaehtoisina ryhmänjohtajina, lippukunnan hallituksessa tai muissa partiopesteissä.

Lippukunnassa on toiminnassa myös Aikuispartio-ryhmä, jossa aikuiset pääsevät itse harrastamaan heille suunnattua partiotoimintaa. Jos olet kiinnostunut aikuispartiosta ota yhteyttä Veronika Pesoseen veronika.pesonen@gmail.com tai seuraa some-kanaviamme.

Perhepartio

Perhepartiossa alle kouluikäiset lapset pääsevät yhdessä vanhempiensa (tai muun lähipiiriin kuuluvan aikuisen) kanssa tutustumaan toisiinsa, partiolaisten perinteisiin, partion arvoihin ja tavoitteisiin sekä lippukunnan toimintaan leppoisassa tahdissa leikkien, ulkoilun, askartelun ja muun hauskan puuhastelun sekä retkien kautta. Kokoontumisia on noin kerran kuussa, ajoittuen lauantain tai sunnuntain aamupäivään.

Mikäli kiinnostuit, laita sähköpostia Minttu Rantalalle rantala.minttu@gmail.com lisätietoja varten.